Žene pomažu ženama: Ko su dule?

Feb
2020
19

posted by on Porođaj, Reportaže

Tradicionalno, kroz istoriju i u mnogim kulturama, žene su se uvek međusobno podržavale na porođaju. Najčešće su to bile žene koje su imale iskustva sa porođajem, a po malim mestima je uvek bila barem jedna žena koja se bavila zanimanjem koje danas zovemo babica. Ostale žene su bile tu da pripomognu, dodaju, pa čak i da se u tišini mole za zdravlje i život majke i bebe. Od kada se porađaji većinom odvijaju u bolnicama (ne više od šezdeset godina) ta vrsta tradicionalnog pristupa se izgubila, preuzela ga je medicinska pomoć i sem porodilje ostali članovi porodice kao i bliske ženske osobe isključeni su iz procesa. Medikalizacija porođaja je pritom doživela veliku ekspanziju, toliko da su se u porođaj uvele brojne intervencije, opstetričke alatke, lekovi za bolove i ubrzanje porođaja; dok se smrtnost majki smanjila, povećao se broj carskih rezova i medicinskih intervencija. Tako se povećanjem medicinske sigurnosti postepeno izgubila briga o individualnim emocionalnim i psihičkim potrebama, a porođaj je postao jedan medikalizovani događaj, što je delom dovelo do toga da se u Srbiji, kao i u svetu generalno povećava stopa carskih rezova i medicinskih intervencija (na primer u Srbiji je stopa carskih rezova između 30 i 40% od svih porođaja).

Ovakav model razvoja zdravstvenog sistema neminovno je pratio razvoj humanističkog i holističkog pokreta društva ka većoj podršci za majke. Tako su se ponovo u priču vratile žene koje pružaju kontinuiranu podršku trudnicama na porođaju, sada sa novim imenom – DULA.

Dula je profesionalna emocionalna i fizička podrška, pratnja tokom trudnoće, porođaja i u postpartumu. Termin „dula“ je prvi put upotrebljen 1969. godine u jednoj antropološkoj studiji, koju je vodila Dana Rafael (Dana Raphael). Koristio se da označi ženu koja se brinula o porodiljama i pomagala im oko inicijacije dojenja. Reč potiče iz grčkoj jezika (δούλα, /ˈðula/) i znači „žena koja služi“. Po mnogim svedočenjima, dule su se spontano pojavile u SAD tokom šezdesetih godina, uz pokret vraćanja prirodnom porođaju, kao neformalna pratnja na porođaju. Nešto kasnije, dva doktora-istraživača Maršal Klaus i Džon Kenel (Marshall Klaus, John Kennell) sprovodili su klinička ispitivanja na temu uticaja kontinuiranog prisustva dule na porođaju. Oni su termin „dula“ prihvatili i preuzeli od Dane Rafael i tako je ostalo do danas. Rezultati do kojih su ta dva naučnika došla bili su impresivni. Koja je magija podrške na porođaju dovodila do drastično boljih ishoda porođaja za mame i bebe?

Ceo tekst Dule Srbije za Fondaciju Hajnrih Bel pročitajte OVDE.